Järvakandi Vallavolikogu istung toimub

22.02 kell 15.00

kultuurihalli väikeses saalis.

 

Päevakord:

1. 2017. aasta eelarve ja seletuskiri Ettekandja Helje Nahkur (seletuskiri)

2. 2017. aasta eelarve vastuvõtmine Ettekandja Peeter Kustmann (eelnõu)

3. Volikogu liikmete arv Ettekandja Peeter Kustmann (eelnõu)

4. Arvamuse andmine osaühingule Eesti Killustik üldgeoloogilise uurimistöö loa andmiseks (eelnõu)

5. Järvakandi Avatud Noortekeskuse arengukava aastateks 2017- 2022 kehtestamine Ettevalmistaja Merike Rego (eelnõu)

6. Järvakandi valla lasteaed Pesamuna lasteaiatasu määrade kehtestamine Ettekandja Jaanika Värat (eelnõu)

7. Info
Eelarve täitmine

 

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

 

Järvakandi Vallavolikogu istung toimub

25.01 kell 15.00

kultuurihalli väikeses saalis.

 

Päevakord:

 1. Maa tasuta võõrandamise taotlemine Ettekandja Jaan Rikker (eelnõu)

 2. Valla 2017. aasta eelarve Ettekandja Helje Nahkur (eelnõu)

 3. Järvakandi Vallavolikogu 21.12.2016 otsuse nr 25 „Taotlus haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks“ muutmata jätmine Ettekandja Peeter Kustmann (eelnõu) (lisa) (lisa)

 4.  Info
  Südamekodud OÜ ettepanek

  Peeter Kustmann
  Volikogu esimees

   

 Järvakandi Vallavolikogu liikmed Enno Alliksaar, Katrin Anto ja Anti Oviir on esitanud taotluse,

millest lähtuvalt kutsun kokku volikogu erakorralise istungi 21.11. 2016 kell 15.00 kultuurihalli väikeses saalis

 

 

Päevakord:

1. Umbusalduse avaldamine Järvakandi vallavanem Mart Järvikule Ettekandja Enno Alliksaar (eelnõu) (avaldus) (ühinemistoetuse kasutamine investeeringuteks) (ühiplaneeringu investeeringud)

2. Vallavanema valimine või vallavanema asendaja määramine Ettekandja Peeter Kustmann (eelnõu) (eelnõu)

3. Ühinemislepingu ja selle lisade avalikustamine Ettekandja Selma Ustav (eelnõu) (ühinemislepingu projekt) (seletusikiri)

4. Teede nimekirja muutmine Ettekandja Jaan Rikker (eelnõu)

5. Info

 

Peeter Kustmann
Volikogu esimees

 

Kontakt

Vallamaja lahtiolekuajad:
E-N 08.00-17.00 (lõuna kell 12.00-12.45)
R 08.00-15.00 (ilma lõunata)

Raamatupidamise vastuvõtuajad:
K 09.00-12.00, 13.00-17.00
R 09.00-15.00

Aadress:
Järvakandi Vallavalitsus
Tallinna mnt 17
79101 Järvakandi

Reg. nr. 
75020998

Telefon: +372 48 94 710

E-mailjarvakandi@jarvakandi.ee

Google Map kaart