Täname teid meie konkursil osalemise eest.

Sümboolikakomisjon võttis suure huviga vastu ja vaatas läbi kõik konkursile esitatud tööd ning andis need edasi ekspertidele hinnagu saamiseks. Heraldikaekspertidena olid komisjoni töösse kaasatud Tõnu Lauk, Priit Herodes ja Tiit Saare. Samuti avaldasid ühinevad vallad kõik kavandid koos kirjeldustega Järvakandi ja Kehtna valdade kodulehtedel elanikelt põhjendatud arvamuste saamiseks. Kavandid trükiti ära ka Kehtna valla ajalehes „Valla Vaatleja“.

Sünboolikakonisjonis toimunud arutelude käigus tõdeti, et ekspertide hinnangute kohaselt ei ole konkursi tulemusena laekunud ühtki heraldikareeglitele vastavat ja sobiva blasoneeringuga varustatud kavandit. Ekspertide, avalikkuse ja komisjoni liikmete arvamuste kohaselt väärib positiivset äramärkimist väärivate kavandite hulgas enam esiletõstmist kavand nr 39. Samuti 40 ja kavand nr 21.

Sümboolikakomisjon edastas konkursi toimumisega seonduva info ühinevate valdade juhtgrupile, kus seonduvalt toimunud konkursiga otsustati:

Anda kolmele paremale tööle (nr 21, 39 ja 40) preemiaks vastavalt kaks tööd – 50 eurot (39 ja 40) ja üks töö (21) 25 eurot. Lisaks ka kolmele parimale klaasist meene ja Kehtna poolt Kehtna valla sümboolikaga vimpel.

 

Allan Kima

Sümboolikakomisjoni esimehe kohusetäitja