Uudised

TEADAANNE!

Neljapäev , Jan 18 2018
1594

Järvakandi Kultuurihalli 30. Jõulupeo fotogalerii

Esmaspäev , Jan 08 2018
1561

Filmi-ja fotokursus

Esmaspäev , Jan 08 2018
1314

Lp linnade liidu liikmed

Reede , Dets 22 2017
1248

Koduste laste jõulupakid

Neljapäev , Dets 14 2017
1220

JÄRVAKANDI PÄÄSTEKOMANDO PAKUB TÖÖD PÄÄSTJALE

Teisipäev , Dets 12 2017
1325

OÜ Järvakandi Kommunaal annab teada

Esmaspäev , Dets 11 2017
1384

Volikogu 13.12.2017

Esmaspäev , Dets 11 2017
1089

Sihtrühmapõhise toote arendamise ja turundamise koolitused

Teisipäev , Nov 21 2017
1164

Aasta vahetamise pidu Järvakandi Kultuurihallis

Esmaspäev , Nov 20 2017
1553

Järvakandi Igainimese Jõulupidu - 30

Esmaspäev , Nov 20 2017
1440

Jõululaat Järvakandi Kultuurihallis

Esmaspäev , Nov 20 2017
1472

Klaverikontsert

Esmaspäev , Nov 20 2017
1182

Oktoobri viimasel nä­da­lal tea­tas sotsiaaldemokraadist et­te­võt­lus- ja kom­mu­ni­kat­sioo­ni­mi­nis­ter Ur­ve Pa­lo, et omavalitsuste poolt lairibaühenduse soo­vi­ja­te kaar­dis­ta­mi­ne mit­mes maa­kon­nas on äratanud hu­vi ka suurfirmades ning sel­le tõt­tu on ta ot­sus­ta­nud valitsuse plaani muuta.

Ku­i va­rem oli va­lit­sus lu­ba­nud ka­heks järg­mi­seks aas­taks 20 mil­jo­nit eu­rot toe­tust nii­ni­me­ta­tud viima­se mii­li väljaehitamiseks sellistele maakonnaülestele omavalitsuste projektidele nagu Digikond, siis nüüd plaanitakse see toetusraha anda hoopis ühele suurettevõttele.

See uus olukord paneb küsima, mis saab nendest rohkem kui 8 000 sooviavaldusest, mis on Digikonnale saadetud ja mis kõige tähtsam, kas kõik soovijad saavad ka minister Palo plaani järgi endale majja lähiaastatel valguskaabliühenduse?

Riigikogu lairibavõrgu toetusrühma esindajad Andres Metsoja, Erki Savisaar ja Tanel Talve tegid minister Palole ettepaneku, et ta oma plaani elluviimisel võtaks arvesse maakondlikes digiprojektides kogutud sooviavaldused. Samasuguse ettepaneku minister Urve Palole tegid oma pöördumises ka kümme maavanemat ja kümme omavalitusliidu juhti. Paraku mingit selget seisukohta selles küsimuses ei ole MKM-st tulnud.

 

Riik ei toeta lairibavõrgu rajamist tiheasustusse

Minister Palo on öelnud, et riik hakkab toetama ainult „valgetel aladel“ lairibavõrgu ehitust.

„Valge ala“ tähistab piirkonda, kus täna puudub vähemalt 30Mbit/s internetiühendus ning kuhu sideettevõtjal puudub plaan kolme aasta jooksul ka rajada. Seega saavad riigitoetusel rajatavale valguskaablile loota ainult need, kellele täna üldse mingit sidekaablit majja ei tule ning kes ei asu ka sellises piirkonnas, kuhu sideettevõtjal võiks kolme aasta jooksul tekkida mõte oma võrku rajama hakata. Kuna Telia on andnud teada, et plaanib lähiaastatel tagada suuremas osas oma vaskkaablitel põhineval lauatelefonivõrgus vähemalt 30Mbit/s internetikiiruse pakkumise, siis tema võrgu piirkonda kindlasti riigipoolt toetatud valguskaablivõrku ei tule. Seega kõik need majapidamised ja ettevõtted, mis ei asu „valgetel aladel“ jäävad riigitoetusest ilma ja peavad jääma lootma sideettevõtjate heasoovlikkusele.

 

20 miljonit eurot ei ole piisav kõikide Eesti metsatalude ühendamiseks

Valitsus on eraldanud aastateks 2018 ja 2019 kokku viimase miili rajamiseks 20 miljonit eurot. Kui varem oli arvutatud, et sellest rahast piisab kolme-nelja maakondliku digiprojekti toetamiseks, siis nüüd lubab minister Palo, et selle rahaga saab rajatud tervet Eestit kattev lairibavõrk.

Digikonna majandusmudel nägi ette, et valguskaablivõrk ehitatakse korraga nii tiheasustusse, kus võrgu rajamine on ühe maja kohta odav kui ka haja-asustusse, kus võrgu rajamine on kallis. Selliselt oleks tiheasustuse majad katnud osaliselt haja-asustuse majadesse võrkude rajamise kulud. Tänu sellele oleks Digikonna võrgu keskmine ehitushind ühe maja kohta tulnud piisavalt madal, et 35% riigitoetusega terve võrk valmis ehitada. Arvestuste kohaselt oleks Digikonna võrgu rajamiseks Järvamaal, Raplamaal ja Läänemaal vaja olnud ligi 6 miljonit eurot riigi toetust.

Minister Urve Palo plaan näeb aga ette, et terve Eesti peale on toetusraha ainult 20 miljonit eurot ning sellega toetatakse võrkude ehitust haja-asustuses. Kuna aga ainult haja-asustusesse võrgu rajamine väga kallis, siis seni räägitud 35%-st toetusest enam kindlasti ei piisa. Seega võiksid saada riigi toetusel endale valguskaabli majja ainult väike osa nendest peredest, kes elavad haja-asustuses. Kõik kaugemad metsatalud peavad aga ka edaspidi leppima mõne raadio teel leviva internetiühendusega.

 

Mis saab edasi?

Sotsiaaldemokraadist minister Urve Palo on lubanud, et järgmise aasta esimeses pooles kuulutatakse välja riigihange leidmaks ühte üleriigilist ettevõtet, kes soovib 20 miljoni euro riigi toetuse eest hakata „valgetes piirkondades“ lairibavõrku rajama. Kuna hanketingimusi alles hakatakse välja töötama, siis midagi täpsemat on esialgu väga raske ennustada. Praeguse seisuga Digikonna projekt külmutatakse ning edasised otsused tehakse järgmisel aastal peale MKM-i edasiste plaanide selgumist.

 

Olav Harjo

Digikonna projektijuht